Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
ประชาสัมพันธ์ Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอบต.ไม้ดัด จ.สิงห์บุรี [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 134 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลไม้ดัดและตำบลเฃิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร -ผู้ยื่นเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๔ ประต [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๔ ประตู [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 78 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง คสล.5 ต.ไม้ดัด [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 18 
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 ต.ไม้ดัด [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก ดีเซล) [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.35002 [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 73 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.35002 [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 66 
ประกาศผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.35002 [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.35002 สายบ้านหนองลาด ตำบลไ [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศยกเลิกประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 56 
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.35002 สายบ้านหนองลาด ตำบลไ [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลไม้ดัดและตำบลเชิงกลัด โดยใช้หินค [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
แผนการดำเนินงานประจำ ปี พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 79 
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
    
 
 
อบต.ต้นโพธิ์ -ประกาศสอบราคา- [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นโพธิ์ -กิจการสภา- [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นโพธิ์ -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นโพธิ์ -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นโพธิ์ -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้นโพธิ์ -ข่าวกิจกรรม- [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.โพทะเล ตัดแต่งกิ่งไม้ ม.5 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกระบือ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22 มีนาคม 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 256 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพกรวม แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการเกษตร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล พิธีมอบวุฒิบัตร \\\"บัณฑิตน้อย\\\" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม \"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข\" กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในงาน วัน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม งาน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ รณรงค์สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สร้างการรับรรู้และส่งเสริมการสร้ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ไม้ดัด โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลไม้ดัดและตำบลเฃิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.พรหมบุรี พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยสังกัดเทศบาลตำบลพรหมบุรี [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
ประชาสัมพันธ์เพจ (23 ก.พ. 2559)    อ่าน 635  ตอบ 0  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 946  ตอบ 1  
         
 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
 


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด [ 12 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัล [ 3 ธ.ค. 2561 ]

         
 
 
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
 
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5753  ตอบ 14
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 52  ตอบ 3
         
 
พระยืนวัดจุกคลี
เตาเผาโบราณ
  
 
ไหสี่หู
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไม้ดัด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player